κατοχύρωση domain name και διαμόρφωση χώρου φιλοξενίας

Κατοχύρωση ονόματος ιστοσελίδας (website)

Domain Name είναι το όνομα της ιστοσελίδας σας, είναι η ταυτότητα σας στο διαδίκτυο (internet). Είναι ένα μοναδικό όνομα - αναγνωριστικό, που πρέπει να κατοχυρώσετε, για να έχετε την αποκλειστική χρήση του.

Web Hosting...ο χώρος δημοσίευσης μιας ιστοσελίδας στο internet.

Τι είναι φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting)

Η φιλοξενία ιστοσελίδων είναι η υπηρεσία με την οποία εξασφαλίζεται ένα χώρο σε έναν server, από τον οποίο η ιστοσελίδα σας, θα είναι συνεχώς αναρτημένη στο διαδίκτυο (internet) χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με το κόστος αγοράς του ανάλογου εξοπλισμού και συντήρησης του.