Υπηρεσίες Ιστοσελίδων

Οι υπηρεσίες ιστοσελίδων αφορούν τις εργασίες πριν αλλά και μετά τη κατασκευή ενός ιστότοπου. Διαχωρίζονται σε υπηρεσίες κατασκευής, συντήρησης, προώθησης και αναβάθμισης!

εργασίες ανάπτυξης, σχεδίασης, οργάνωσης περιεχομένου, παραμετροποίησης, κατασκευής ιστοσελίδας.

εργασίες συντήρησης, ανανέωσης περιεχομένου, αισθητικής, ελέγχων ασφαλείας, τεχνικής υποστήριξης.

εργασίες προώθησης στις μηχανές αναζήτησης, εργασίες βελτιστοποίησης (SEO).

εργασίες αναβάθμισης και ανανέωσης του λογισμικού υποστήριξης ή εργασίες ανακατασκευής ιστοσελίδας