Σχεδίαση ιστοσελίδων είναι η υπηρεσία που αφορά την ικανότητα δημιουργίας παρουσιάσεων περιεχομένου οι οποίες φτάνουν στον τελικό - χρήστη μέσω του internet, με τη χρήση ενος φυλλομετρητή (web browser).

Η διαδικασία σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας, μπορεί να συνδυάζονται πολλοί κλάδοι όπως animation, συγγραφή, επικοινωνιακός σχεδιασμός, εταιρική ταυτότητα, σχεδιασμός γραφικών, αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή, σχεδιασμός αλληλεπίδρασης, marketing, φωτογραφία, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και τυπογραφία.

Ωστόσο στο web design χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο εργασίας βασισμένο σε ένα ψηφιακό κώδικα και σε μια τεχνολογία απεικονίσεων για να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα περιβάλλον που θα διανέμει την πληροφορία σε πολλαπλές μορφές αρχείων (formats) όπως html, doc, pdf κλπ

Οι δυνατότητες του web design το καθιστούν αδιαμφισβήτητα ως τον πλέον κομψό και σύνθετα αναπτυσσόμενο τρόπο επικοινωνίας στο σημερινό κόσμο. Πριν τη δημιουργία και το «ανέβασμα» μιας ιστοσελίδας είναι σημαντικό να σχεδιαστεί ακριβώς ότι είναι αναγκαίο για την ιστοσελίδα. Είναι πολύ σημαντικό να αποφασιστούν, το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται, ο σκοπός της δημιουργίας της και το περιεχόμενο της.

η σωστή και εκ του μηδενός σχεδίαση είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε μια ιστοσελίδα να αναδείξει το κύρος σας και να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού!