Τι είναι template ιστοσελίδας; Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε με τον όρο "πρότυπο εμφάνισης". Είναι ο τρόπος εμφάνισης μιας ιστοσελίδας, το "καλούπι" και το συγκεκριμένο της στήσιμο ανεξαρτήτως περιεχομένου.Τα templates (πρότυπα) και τα αρχεία που συνδέονται με αυτά, καθορίζουν την εμφάνιση και το στυλ της ιστοσελίδας.

Στις δυναμικές ιστοσελίδες διατηρούνται ξεχωριστά από το υπόλοιπο περιεχόμενο της. Τα πρότυπα αυτά είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων MySQL.

Υπάρχουν δύο τύποι templates, τα Site Templates και τα Administrator Templates. Τα Site Templates ελέγχουν την εμφάνιση του Front-end της ιστοσελίδας μας, ενώ τα Administrator Templates ελέγχουν το Back-end, δηλαδή το σύστημα διαχείρισης της ιστοσελίδας.

Τα templates μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά τμήματα του site. Πιο συγκεκριμένα, αν έχουμε διάφορα templates διαθέσιμα, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε όλα. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιούμε διαφορετικά templates σε διαφορετικές υποσελίδες της ιστοσελίδας μας.