Τα cookies άλλων κατασκευαστών προέρχονται από τις διαφημίσεις άλλων τοποθεσιών Web (όπως αναδυόμενες διαφημίσεις και διαφημιστικά πλαίσια) και χρησιμοποιούνται στην τοποθεσία Web που προβάλλετε. Οι τοποθεσίες Web ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτά τα cookies για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Web, για σκοπούς μάρκετινγκ.