Τα μόνιμα cookies (ή αποθηκευμένα cookies) παραμένουν στον υπολογιστή σας αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Οι τοποθεσίες Web τα χρησιμοποιούν για την αποθήκευση πληροφοριών, όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας έτσι, ώστε να μη χρειάζεται να καταχωρείτε τα ίδια στοιχεία κάθε φορά που επισκέπτεστε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Τα μόνιμα cookies μπορεί να παραμείνουν στον υπολογιστή σας για ημέρες, μήνες ή ακόμη και χρόνια.