Τα προσωρινά cookies (ή cookies περιόδου λειτουργίας) καταργούνται από τον υπολογιστή σας, μόλις κλείσετε τον Internet Explorer. Οι τοποθεσίες Web τα χρησιμοποιούν για την αποθήκευση προσωρινών πληροφοριών, όπως είναι τα στοιχεία στο καλάθι αγορών σας.