Μπορώ να αποκλείσω τα cookies;

Ναι, μπορείτε να αποκλείετε ή να αποδέχεστε τα cookies για όλες τις τοποθεσίες Web ή μπορείτε να επιλέξετε τις τοποθεσίες Web από τις οποίες θα γίνονται αποδεκτά τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποκλεισμός ή αποδοχή cookies.

Συνιστάται να αποκλείσω όλα τα cookies;

Όχι απαραιτήτως. Ο αποκλεισμός όλων των cookies μπορεί να συμβάλει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητές σας σε ορισμένες τοποθεσίες Web. Να είστε επιλεκτικοί για τις τοποθεσίες Web από τις οποίες θα αποδέχεστε cookies. Μπορείτε να ξεκινήσετε αποκλείοντας όλα τα cookies και, στη συνέχεια, να αποδέχεστε τα cookies σύμφωνα με τις ανάγκες σας, από τις τοποθεσίες Web που θεωρείτε αξιόπιστες.