Προσθήκη επιπλέον περιεχομένου σε στατικές ιστοσελίδες:

  • Επιπλέον για κάθε 10 σελίδες (άρθρα) παρουσίασης προφίλ της εταιρείας, των προϊόντων ή υπηρεσιών: 160€
  • Επιπλέον για κάθε 10 εικόνες/φωτογραφίες παρουσίασης: 160€
  • Για κάθε επιπλέον άρθρο/εικόνα/φωτογραφία: 20€
  • Για επιπλέον τρεις (3) εικόνες, με περιεχόμενο διαφήμισης (banners): 200€
  • Για επιπλέον πρότυπο (template) παρουσίασης των ιστοσελίδων σας: 300€

Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.