Με την κατασκευή μιας ιστοσελίδας διαμορφώνουμε και προγραμματίζουμε κατάλληλα εφαρμογές με τις οποίες έχετε την δυνατότητα:

  • Χρήσης λογαριασμών e-mail: δηλαδή χρήσης λογαριασμών email με δυνατότητα πρόσβασης μέσω online εφαρμογής, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.
  • Χρήσης στατιστικών επισκεψιμότητας του ιστότοπού σας: δηλαδή της αυτόματης ενημέρωσης σας με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, ώστε να διαπιστώνετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας με λεπτομερή και ακριβή τρόπο.