Προσαρμόζουμε κατάλληλα εργαλεία μορφοποίησης ώστε να δίνετε στο περιεχόμενό σας την απαραίτητη μορφή, όπως κάνετε και σε ένα απλό έγγραφο (μεταβολή γραμματοσειρών, μέγεθος γράμματα, χρώματα, πίνακες, προσθαφαίρεση εικόνων κλπ).

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες είναι χρήσιμες διότι μετά την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας, έχετε την δυνατότητα χωρίς να έχετε τεχνικές γνώσεις να διαμορφώνεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σας κατά βούληση όποτε και από όπου θέλετε.