Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι (μετά την προώθηση) ο ιστότοπός σας (website) να αποκτήσει μια από τις πρώτες θέσεις στις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing κ.αλ.) και να διατηρηθεί σε αυτές. Με τη βελτιστοποίηση εξασφαλίζεται την δυνατότητα προώθησης του site σας στη πρώτη σελίδα. H τοποθέτηση μιας ιστοσελίδας στις πρώτες θέσεις αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης ισοδυναμεί με αύξηση της επισκεψιμότητας στο δικτυακό σας τόπο, με άμεσο αποτέλεσμα περισσότερους πελάτες.

Το κόστος της βελτιστοποίησης θα καθοριστεί μετά από συμφωνία και αφού καταγράψουμε τις ανάγκες και τους στόχους σας. Στη συνέχεια γίνονται εισηγήσεις για τη σωστή κατεύθυνση του έργου.

...SEO (Search Engine Optimization) τοποθέτηση ιστοσελίδας στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης