Στις στατικές ιστοσελίδες το περιεχόμενο τους παραμένει σταθερό. Η μεταβολή του περιεχομένου στις στατικές ιστοσελίδες είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί γενικά την σχεδίαση από την αρχή όλου του ιστότοπου.

Οι στατικές ιστοσελίδες αποτελούν την λύση για επιχειρήσεις, ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν μια καλαίσθητη εταιρική προβολή. Το περιεχόμενο τους παραμένει σταθερό και προσθήκη επιπλέον κειμένων, φωτογραφιών γίνεται μόνο την παρέμβαση του κατασκευαστή του ιστότοπου.

Η στατική ιστοσελίδα αποτελεί την οικονομικότερη λύση αν θέλετε να κάνετε μια απλή παρουσίαση των προϊόντων ή υπηρεσιών σας, που δε θα χρειάζεται να μεταβάλλεται. Το περιεχόμενο της θα παραμένει μικρό και σταθερό.

την λύση της κατασκευής στατικής ιστοσελίδας την προτείνουμε συνήθως όταν γνωρίζουμε από την αρχή ότι το περιεχόμενο του website σας θα παραμείνει μικρό και σταθερό.

Με την εξέλιξη όμως στις δυνατότητες δημιουργίας ιστοσελίδων, φαίνεται ότι η κατασκευή στατικής ιστοσελίδας είναι σχετικά ξεπερασμένη διότι δεν μπορούν πλέον να κερδίσουν στον ανταγωνισμό με τις δυναμικές ιστοσελίδες.

Τέλος σε βάθος χρόνο το κόστος κατασκευής τους σε συνάρτηση με το κόστος φιλοξενίας και συντήρησης τους τις κάνει σε γενικές γραμμές πιο ακριβές από ένα δυναμικό website.

...το περιεχόμενο τους παραμένει σταθερό.