Κύριος σκοπός μας είναι η πλήρης ικανοποίησή σας, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιστοσελίδας σας (website).

Τεχνική Υποστήριξη - Βασικό Πακέτο (Δωρεάν)

Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για λάθη και προβλήματα που έχουν προκύψει στην ιστοσελίδα σας ή στο σύστημα διαχείρισης αυτής από λάθος δικό σας ή τρίτου προσώπου. Ο διαθέσιμος χρόνος του βασικού πακέτου είναι 3 ώρες με ελάχιστη χρέωση εργασιών τα 30 λεπτά και περιθώριο εξάντλησης τους 12 μήνες.
Κόστος: Δωρεάν
Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 20 € (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α)
Το βασικό πακέτο τεχνικής υποστήριξης είναι δωρεάν για ένα χρόνο, σε κάθε νέα κατασκευή ιστοσελίδας.

Τεχνική Υποστήριξη - Πλήρες Πακέτο

Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη για λάθη και προβλήματα που έχουν προκύψει στην ιστοσελίδα σας ή στο σύστημα διαχείρισης αυτής από λάθος δικό σας ή τρίτου προσώπου. Ο διαθέσιμος χρόνος του βασικού πακέτου είναι 10 ώρες με ελάχιστη χρέωση εργασιών τα 30 λεπτά και περιθώριο εξάντλησης τους 12 μήνες.
Κόστος: 200€
Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 20 € (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α)