Η διεύθυνση URL ή αλλίως Domain Name είναι η διεύθυνση ιστού που πληκτρολογείτε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να μεταβείτε σε έναν ιστότοπο. Κάθε ιστότοπος διαθέτει μια διεύθυνση URL.

Κάθε διεύθυνση URL διαθέτει επίσης και μια διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP αποτελεί μια σειρά αριθμών που πληροφορεί τον υπολογιστή σας σχετικά με την τοποθεσία των πληροφοριών που αναζητάτε. Η διεύθυνση IP μοιάζει με έναν αριθμό τηλεφώνου, έναν πολύπλοκο αριθμό τηλεφώνου μεγάλης έκτασης. Επειδή οι διευθύνσεις IP είναι τόσο πολύπλοκες και η απομνημόνευσή τους τόσο δύσκολη, δημιουργήθηκαν οι διευθύνσεις URL. Αντί να πληκτρολογείτε μια διεύθυνση IP (85.25.171.132) για να μεταβείτε στον ιστότοπο της West Web Creations, το μόνο που πρέπει να πληκτρολογήσετε είναι η διεύθυνση URL, www.asite4u.gr.

Δεδομένου ότι το διαδίκτυο διαθέτει τόσο πολλούς ιστότοπους και διευθύνσεις IP, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν γνωρίζει αυτομάτως την τοποθεσία του καθενός. Θα πρέπει να αναζητά την κάθεμιά. Εδώ χρησιμεύει το DNS (Domain Name System) το οποίο μεταφράζει μια διεύθυνση URL σε μια διεύθυνση IP, μεταφέροντάς σας στον ιστότοπο που αναζητάτε